Proeven van Bekwaamheid (PvB)

Groei en ontwikkeling in karate-do wordt uitgedrukt in een gradensysteem, bekend als Kyudan. Bij Bu Shin Kan wordt er naar leeftijd een onderscheid gemaakt in de verschillende stappen naar een nieuwe graad:

1. jeugd 6 t/m 10 jaar werken met de vier diergraden en daarna een nieuwe kyugraad;
2. jongeren 11 t/m 15 jaar werken met één tussengraad en daarna een nieuwe kyugraad;
3. (jong)volwassenen 16 jaar en ouder werken alleen met kyugraden.

Ad 1. De volgorde bij de jeugd, 6 t/m 10 jaar, is als volgt:

8ste kyugraad witte band, witte schildpad, witte kraanvogel, witte tijger, witte draak

7de kyugraad gele band, gele schildpad, gele kraanvogel, gele tijger, gele draak

6de kyugraad oranje band, oranje schildpad, oranje kraanvogel, oranje tijger, oranje draak

5de kyugraad groene band, groene schildpad, groene kraanvogel, groene tijger, groene draak

4de kyugraad blauwe band, blauwe schildpad, blauwe kraanvogel, blauwe tijger, blauwe draak

3de kyugraad bruine band

2de kyugraad bruine band

1ste kyugraad bruine band

Minimale trainingstijd tussen elke PvB is 3 trainingsmaanden, kosten bedragen 5 euro per PvB.

Ad 2. De volgorde bij de jongeren, 11 t/m 15 jaar, is als volgt:

8ste kyugraad witte band

Wit/gele band

7de kyugraad gele band

Geel/oranje band

6de kyugraad oranje band

Oranje/groene band

5de kyugraad groene band

Groen/blauwe band

4de kyugraad blauwe band

Blauw/bruine band

3de kyugraad bruine band

2de kyugraad bruine band

1ste kyugraad bruine band

Minimale trainingstijd tussen elke PvB is 6 trainingsmaanden, kosten bedragen 10 euro per PvB.

Ad 3. De volgorde bij de (jong)volwassenen, 16 jaar en ouder, is als volgt:

8ste kyugraad witte band

7de kyugraad gele band

6de kyugraad oranje band

5de kyugraad groene band

4de kyugraad blauwe band

3de kyugraad bruine band

2de kyugraad bruine band

1ste kyugraad bruine band

Minimale trainingstijd tussen elke PvB is 6 tot 10 trainingsmaanden, kosten bedragen 10 euro per PvB.

Deelname aan een PvB kan alleen als je daartoe door de leraar wordt uitgenodigd. De leraar kijkt naar ieder individu afzonderlijk en houdt in zijn beslissing o.a. rekening met trainingsfrequentie, trainingsintensiteit, attitude, mate van groei en natuurlijk de minimale trainingstijd. Als deze voldoende is én de examenstof wordt beheerst dan ontvangt de leerling een schriftelijke uitnodiging voor deelname aan een PvB. De leerling mag vervolgens inschrijven voor deelname en na betaling van de kosten is de inschrijving definitief.

Bij elke graad hoort een bepaalde examenstof (zie hiervoor de website onder het kopje “downloads”) die tijdens een Proef van Bekwaamheid geëxamineerd wordt. Is dit alles voldoende dan wordt er aansluitend aan de PvB een oorkonde (Japans Gaku) uitgereikt met de nieuw behaalde graad. Publiek is tijdens de Proeven van Bekwaamheid van harte uitgenodigd om in stilte te komen kijken.

In de week na de Proeven van Bekwaamheid worden de nieuw behaalde graden bijgeschreven in het leerlingregister op de website.