Kata, de stijlvormen van het karate

Kata is een vorm. Deze vormen zijn vanuit de traditie tot stand gekomen en worden vandaag de dag nog steeds op dezelfde manier uitgevoerd als bij voorbeeld vijftig jaar geleden. Soms wordt kata vergeleken met een muziekstuk dat door een van de oude componisten gecreëerd is. De karate grootmeester heeft, net zoals de musicus, een betekenis met het kata. De verschillende technieken zijn vechtsituaties die in het echt met een partner toegepast en geoefend kunnen worden. Dat is ook de bedoeling wil je de echte inhoud van een kata leren kennen. Tijdens een examen moet je de kata’s die gevraagd kunnen worden zonder fouten kunnen tonen. Er zijn dan nog een aantal zaken die in de uitvoering van een kata belangrijk zijn:

  • de aankondiging van het kata dient met een zekere mate van respect gedaan te worden
  • de karateka moet een kata met een bepaalde geestdrift uitvoeren zodat de effectiviteit van elke afzonderlijke techniek zichtbaar wordt
  • de ademhaling van de karateka moet ondersteunend aan de technieken zijn
  • het kata dient een zeker ritme te laten zien, dus niet steeds enkelvoudige bewegingen maar een continu afwisselen van langzame en snelle bewegingen
  • het kata dient aan alle aandachtspunten, zoals genoemd bij kihon, te beantwoorden

In onderstaande links zijn de vormen van de pinan kata’s opgenomen. De pinan kata’s zijn ontwikkeld door grootmeester Itosu, een van de belangrijkste leermeesters van onze grondlegger Kenwa Mabuni. Het woord pinan betekent zoveel als hemelse vrede en het achterliggende idee van deze benaming is dat de karateka na jarenlange studie van deze kata’s een vredevolle geest krijgt. De afbeeldingen van de vijf pinan kata’s zijn afkomstig van Habersetzer en ze zijn qua tekening niet helemaal correct. Het is om die reden dan ook belangrijk dat je de bijbehorende tekst er goed bij na leest en de afbeelding ziet als een ondersteuning tijdens het praktisch leren uitvoeren van de kata-vormen.

klik hier voor pinan shodan

klik hier voor pinan nidan

klik hier voor pinan sandan

klik hier voor pinan yondan

klik hier voor pinan godan

klik hier voor de katalijst van het Dento Mabuni Shito-ryu

klik hier voor de Engelse vertaling van Soke Mabuni Kenwa over “hoe kata te beoefenen”