Sponsoren van Bu Shin Kan

Karate is op zich geen dure sport of gevechtskunst. Naast de betaling van de dojobijdrage, een karatepak en eventueel enkele beschermers zijn er nog kosten voor deelname aan de Proeven van Bekwaamheid en het lidmaatschap van de Karate-do Bond Nederland. De proeven worden 2 tot 3 keer per jaar georganiseerd en de karateka kan tijdens zo’n proef laten zien wat hij/zij in de afgelopen periode geleerd heeft. 

Verder kan het zijn dat iemand graag deelneemt aan stagetrainingen onder leiding van andere karateleraren (zo komt Meester Nakahashi elk jaar ook naar Nederland om een stage te geven maar ook andere meesters worden door ons uitgenodigd) of dat iemand het leuk vind om deel te nemen aan een wedstrijd. Aan dit soort activiteiten zijn ook altijd kosten verbonden die geheel gedragen moeten worden door de karateka zelf of zijn/haar ouder(s).

Bu Shin Kan realiseert zich terdege dat niet iedereen financieel in volledige vrijheid kan leven en om die reden maakt zij graag gebruik van sponsoren die Bu Shin Kan een warm hart toedragen. Op die manier kan de eigen bijdrage laag blijven zodat zoveel mogelijk karateka’s van Bu Shin Kan mee kunnen doen. Geld bijeengebracht door sponsoren wordt nooit gebruikt voor privédoeleinden of voor één specifieke leerling.

Sponsoren krijgen uiteraard een mooi plekje op de website van de school.